Privacy verklaring

Het beschermen van de privacy van patiënten en zorgprofessionals is van het grootste belang voor BP@Home. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BP@Home houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zijn de behandelend arts en BP@Home. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking van persoonsgegevens door BP@Home aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, onder meldingsnummer 1430925.

Alleen de patiënt en diens zorgprofessionals hebben toegang tot de gegevens. BP@Home verwerkt geen persoonsgegevens voordat de patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft verleend tot deze verwerking. BP@Home sluit contracten met artsen en/of het management van zorginstellingen waarin wederzijdse verplichtingen zijn geregeld. Die verplichtingen richten zich onder meer op het veilig en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens.

BP@Home verwerkt, waar noodzakelijk, de volgende gegevens van patiënten: naam, adres en woonplaats (NAW), burgerservicenummer (BSN), geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, en gegevens over gemeten bloeddruk en polsslag. Door de combinatie van deze gegevens kunnen patiënten door hun behandelend arts worden geïdentificeerd en kan op afstand de ontwikkeling van de bloeddruk worden gevolgd. Het BSN wordt gekoppeld aan de meetgegevens om te voldoen aan de Wet op het gebruik van BSN in de zorg. Daarnaast zijn NAW gegevens nodig in verband met de logistieke, administratieve en financiële afwikkeling van de BP@Home dienstverlening. Het e-mailadres is vereist voor het versturen van een eenmalig wachtwoord, alsmede ten behoeve van de helpdesk. Voorts verwerkt BP@Home persoonsgegevens van zorgprofessionals, namelijk hun naam, specialisme, adres en plaats van vestiging, en hun e-mailadres. Via een contract met BP@Home wordt toestemming gegeven deze gegevens te verwerken.

Op de website van BP@Home worden algemene bezoeksgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Het doel hiervan is om de dienstverlening te optimaliseren en efficiënte ondersteuning bij problemen te kunnen leveren.

BP@Home behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Controleer daarom regelmatig de privacy verklaring voor het privacybeleid van BP@Home.

Tekst versie: 2 jan 2017