Uw BP@Home dienst

BP@Home biedt, met de beste bloeddrukmeters ter wereld, de mogelijkheid om thuis uw bloeddruk te meten en de gegevens via internet te versturen naar uw zorgprofessional. Gegevens reizen, u blijft thuis.

Huisartsen en medisch specialisten gebruiken deze dienst om de betrouwbaarheid van de gegevens en het gebruikersgemak. Door technische en organisatorische maatregelen zijn uw privacy en de veilige verwerking van uw gegevens gewaarborgd. Uw arts kan de dienst aanbieden voor diagnostiek en/of in het kader van de behandeling van te hoge bloeddruk. Zo kunnen u en uw arts nagaan of er echt sprake is van hypertensie (diagnose) en wat het effect van de behandeling is.

Om BP@Home te gebruiken heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Wanneer de dienst aangeschaft is, kunt u via uw behandelend arts aangemeld worden en een gebruikersnaam krijgen. Van BP@Home krijgt u per e-mail uw wachtwoord. Heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u direct inloggen. Patiënten kunnen de dienst in bruikleen krijgen van hun arts of deze zelf aanschaffen. In de praktijk komen beide voor. Onder bestellen kunt u nagaan hoe u zelf de dienst kunt aanschaffen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _