Huisarts spil van het hypertensiemanagement

Met de dienst van BP@Home wordt een huisarts de spil van het hypertensie management. Na een spreekkamermeting kan besloten worden om de patiënt een week lang thuis te laten meten: twee metingen in de ochtend, en twee in de avond. Dat is in veel gevallen een goed en minder belastend alternatief voor de huidige 24-uurs meting. Via deze diagnostische meetweek wordt gemaskeerde hypertensie opgespoord en kan een scheiding worden gemaakt tussen patiënten met, en patiënten zonder, hypertensie. Patiënten met hypertensie kunnen vervolgens een half jaar lang thuis meten om vast te stellen wat het effect van de behandeling door de huisarts is.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _