BP@Home en preventie

"Het aantal patiënten met te hoge bloeddruk neemt gestaag toe. In 2000 had 26,4% van de wereldpopulatie hypertensie. Tot 2025 zal het aantal met 60% toenemen. Hypertensie is een wereldwijd risico. Preventie, detectie, behandeling en controle hiervan moeten een hoge prioriteit hebben."(1)

Het niet behandelen van te hoge bloeddruk leidt tot omvangrijke vasculaire risico's. "Meerdere goed gecontroleerde studies, waarin actieve medicatie vergeleken werd met nep- of geen behandeling, hebben aangetoond dat medicamenteuze therapie de verwikkelingen van hypertensie tegen kan gaan. Een meta-analyse van studies bij patiënten met systolo-diastolische hypertensie kwam tot het besluit dat de totale mortaliteit verminderd werd met 14%, de cardiovasculaire mortaliteit met 21%, de incidentie van CVA met 42% en deze van coronaire aandoeningen met 14%. Ook het optreden van hartfalen daalde."(2)

Circa 50% van alle patiënten die anti-hypertensiva voorgeschreven krijgt stopt binnen een jaar met het gebruik van de medicatie. De therapietrouw is laag.

(1) Global burden of hypertension. P.M. Kearny et al. The Lancet, vol.365, issue, 9455, Jan 2005, pag. 217-223
(2) Over het goed gebruik van thuis bloeddrukmeting: consensusdocument. Persu et al. Tijdschrift voor geneeskunde, 65, nr 00, 2009

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _