Thuis bloeddruk meten

"Zelfmeting van de bloeddruk door de patiënt thuis kent een steeds groter succes. De prognostische waarde van thuisbloeddrukmeting en haar nut in de opsporing en opvolging van hypertensie zijn goed aangetoond. Talrijke experts zijn tevens van mening dat thuisbloeddrukmeting de therapietrouw bevordert en de aanpassing van de behandeling door de arts vergemakkelijkt."
— Over het goed gebruik van thuisbloeddrukmeting, Tijds. voor Geneeskunde, 65, nr. 00, 2009. Persu. A et al.

"De uitslagen van zelfmetingen van de bloeddruk voorspellen het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten beter dan die van bloeddrukmetingen verkregen in de huisartsenpraktijk of de kliniek."
— Praktische vragen bij het zelf meten van de bloeddruk, Ned. Tijdschr. Geneeskd. 2008, 152: 546-9, Verberk, Kroon en de Leeuw

"Self-measurement of blood pressure at home reduces the need for antihypertensive drugs. A randomized controlled trial."
— Hypertension, okt. 15, 2007. Verberk, Kroon, Lenders et al.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _