Algemene informatie

Inlog gegevens

Patiënten kopen de dienst zelf of krijgen die in bruikleen van hun arts. In beide gevallen krijgen ze een gebruikersnaam en wachtwoord van BP@Home. Patiënten moeten na de eerste keer inloggen het verkregen wachtwoord veranderen in een zelf gekozen wachtwoord.

Handleiding

BP@Home heeft geen schriftelijke handleidingen. Het gebruik van de dienst wordt stap voor stap uitgelegd op de website. Eerst wordt de meter gebruiksklaar gemaakt, dan wordt gemeten en data verstuurd. De bloeddrukmeter wordt gekoppeld aan de PC en zo wordt de gebruiker stap voor stap door de introductie geleid. Automatisch worden datum en tijd van de meter ingesteld. Ook wordt nagegaan of de PC van de patiënt over programma's beschikt die voor de dienst noodzakelijk zijn.

Behandelend arts

De behandelend arts en diens assistenten zijn gemachtigd meetgegevens van patiënten te bekijken. Zij zien hoe de bloeddruk zich ontwikkelt en het effect van de behandeling, bijvoorbeeld het verlagen van de bloeddruk door het gebruik van medicatie of het monitoren van zwangeren.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _