Missie

De missie van BP@Home is om patiënten met (te) hoge bloeddruk kans te geven thuis hun bloeddruk te meten en de meetgegevens via internet door te sturen naar de behandelend arts. Gegevens reizen, patiënten blijven thuis.

De BP@Home dienst is ingericht volgens internationale medische richtlijnen en er wordt gemeten met een door artsen gevalideerde bloeddrukmeter. BP@Home maakt het patiënten tevens mogelijk de ontwikkeling van hun eigen bloeddruk te volgen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _